-Παρέχουμε τη δυνατότητας γρήγορης εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας  με εντατικά μαθήματα
-Υπάρχουν τμήματα για όλα τα επίπεδα (αρχάριοι -μέσοι- προχωρημένοι)
-Το ωράριο των μαθημάτων προσαρμόζεται στο πρόγραμμα σας
-Μπορείτε να ξεκινήσετε μαθήματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς
-τμήματα προφορικής εξάσκησης
-Προετοιμασία για σπουδές στη Γαλλία