-Αρχάριοι
-Μέσοι
-Προχωρημένοι  (μέθοδος εκμάθησης προσαρμοσμένη στις νεαρές ηλικίες  
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις:
DELF A1 A2 B1 B2
SORBONNE B1 B2
SORBONNE C1 C2
DALF C1 C2

Απονομή Διπλωμάτων DELF (Μαϊου - Ιουνίου 2016)

388-web     393-web    142-web