- Μαθήματα που προετοιμάζουν για το δίπλωμα Επαγγελματικών Γαλλικών του Εμπορικού Επιμελητήριου του Παρισιού Ile de France