Τα μαθήματα απευθύνονται σε φοιτητές Νομικής η επαγγελματίες του νομικού κλάδου.
Διαχείριση βασικών δομών γλώσσας, διευρυμένο νομικό λεξιλόγιο