Απευθύνεται σε φοιτητές της Ιατρικής που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να κάνουν ειδικότητα σε γαλλόφωνη χώρα και σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, που συνεργάζονται με το εξωτερικό  (ιατρική ορολογία)