-Προετοιμασία του διπλώματος του Γαλλικού Επιμελητηρίου Paris Ile de France( DFP Affaires)